Portföljtankar

Jag har mina aktier och fonder uppdelade i 4 separata portföljer. Varför har jag då det? Varje portfölj har sitt eget syfte och kräver olika aktivitet i form av analys men även i form utav antal köp och försäljning. Detta upplägg med 4 portföljer ger mig en bredd och trygghet som känns bra för mig. Jag bygger en stabil grund med bra utdelningsbolag, men exponerar mig också mot bolag med större risk där man behöver vara mer aktiv, och detta passar mig väldigt bra. Nedan går jag igenom de 4 portföljerna.

Portfölj: Tillväxt
Kontotyp: ISK
Fördelning: 20%
Syfte: För att fokusera på tillväxtbolag som inte har någon utdelning så har jag denna portfölj. Syftet men denna portfölj är att jag tror att tillväxtbolag kommer slå gamla stabila värdebolag om man ser på total tillväxt (dvs aktieutveckling och utdelning). Utmaningen ligger såklart i att hitta rätt bolag och att gå in i rätt tid i dessa.
Om jag inte över tid slår Utdelningsportföljerna med dessa tillväxtbolag så saknar denna portfölj i princip sitt existensberättigande.
Det är i denna portfölj som jag kommer lägga mest tankar och funderingar framöver. Risken i denna portfölj skulle jag säga är högre än övriga portföljer.
Aktivitet: Köp och sälj kommer ske relativt ofta.

Portfölj: Utdelning – Sverige och Utdelning – Utland
Kontotyp: ISK och KF
Fördelning: 50 % och 20 %
Syfte: Utdelning – Sverige och Utdelning – Utland är egentligen samma tänk, då de innehåller bra och stabila bolag där fokus är på att bygga upp större positioner i dessa bolag över tid, och köpa vid eventuella dippar. Här kommer jag sällan att sälja bolag, om inget oväntat händer med dem givetvis. Denna är den långsiktiga portföljen där jag i princip köper för att behålla för evigt. Mestadels stabila utdelningsbolag som visat på bra historik och som har bra framtidsutsikter. Sen finns det ju bolag som ibland kan ses som en blandning av utdelning och tillväxtbolag, ett exempel tycker jag är Microsoft som jag dock placerat i denna portfölj.
Kommer fylla på löpande i bolag när jag ser mindre dippar. Över tid kommer inte så himla mycket tid och energi läggas på dessa bolag utan det skall som sagt vara mestadels bolag som är väldigt stabila.
Aktivitet: I princip enbart köp.

Portfölj: Fonder
Kontotyp: ISK
Fördelning: 10%
Syfte: För att få en bra spridning och en grund i hela portfölj-tänket så har jag denna fondportfölj. Den är bra som grund för att få en bredare spridning och minska risken.
Aktivitet: Automatiskt köp varje månad enligt given fördelning med tyngd på teknik och investmentbolag. Händer att jag även ibland gör extra insättningar här.

Jag har ett behov och intresse av att ibland göra en del korta/snabba trades, dessa genomförs idag inom de andra portföljerna, men kanske skall skapa en separat portfölj för detta också. Jag funderar i frågan?

Lämna ett svar

Rulla till toppen