Klassificering av fastigheter

När jag har letat efter hyresfastigheter att investera i så har jag haft vissa urval/kriterier som jag tillämpar för att hitta intressanta objekt. Det är bland annat två grundklassificeringar som jag kollar på:

  • Storlek på stad
  • Läge i staden

Storlek:

Beroende på storleken på staden så kan man givetvis förvänta sig olika vakanser, pris, intäkter etc. Jag har tagit fram klassificeringar som jag använder för att identifiera rätt storlek på staden för att det skall vara intressant att kika på objekt för mig där. Följande klassificering har jag gjort:

  • A – Storstad, invånare > 250 000 (ex Stockholm, Göteborg, Malmö)
  • B – 80 000 – 250 000 invånare (ex Linköping, Jönköping, Växjö)
  • C – 30 000 – 80 000 invånare (ex Eskilstuna, Falun, Skövde)
  • D – 10 000 – 30 000 invånare (ex Sala, Värnamo, Falköping)

Läge:

med läge så menar jag det fysiska läget i staden, dvs vilken stadsdel och gata. Detta är alltid väldigt avgörande för huruvida en fastighet är en bra och mindre riskfylld investering. Följande klassificeringar använder jag mig av:

  • A – Centralt i staden
  • B – Förort, eller en bit från centrala delar av staden
  • C – Ytterområde eller direkt utanför staden

Beroende på vart en fastighet ligger så påverkar det givetvis pris, avkastning, vakans etc. Där jag aktivt letar fastigheter är i stad av storlek D och med läge A. Detta innebär alltså en liten småstad men med väldigt bra läge i staden.

Varför gör jag då det?
Kortfattat kan man säga att jag gör det för att maximera avkastning och minimera risken, givet den storlek på investering som jag har kapital för att genomföra.
Risken för vakans i rätt stad (en stad med tillväxt) är väldigt liten när du har ett väldigt bra läge i staden. Dessutom kan du i dessa städer och lägen få väldigt bra avkastning på ditt egna kapital. Sett till hyresintäkter så ger det oftare en attraktivare investering också, sen upplever jag att antalet spekulanter dessutom är mindre.

Sen finns det givetvis en massa andra parametrar som man kollar på vid ett fastighetsköp, men detta är iaf en del av det urval som jag använder mig av för att hitta intressanta objekt.

Lämna ett svar

Rulla till toppen