Fastigheters fördelar

Det finns ett antal positiva aspekter med fastigheter som gör det extra intressant att investera i denna form. Jag tänkte kortfattat gå genom dessa i detta inlägg för den som inte är helt insatt i hur fastigheter fungerar.

Värdeökning
Fastigheter ökar i värde över tid, med ett par procent per år i snitt. Vilket jag ser lite som en bonus i mina kalkyler när jag räknar på fastigheter. En viktig aspekt med detta är att du då över tid ofta kan utöka belåningen på en fastighet om behovet finns, så att du exempelvis kan få loss mer kapital till handpenning till en annan fastighet. Värdeökningen blir också en ränta på ränta effekt vilket således gör stor skillnad över tid. Vid jämförelse mot andra tillgångar så är det ju viktigt att se till värdeökningen på eget kapital och inte på fastigheten som helhet, då det givetvis är en ganska stor skillnad.
Gör du dessutom insatser och förbättringar av fastigheten så kan du få extra värdeökning.

Amortering
När du har ett fastighetslån så måste du i princip alltid amortera på lånet. Då man alltså löpande minskar lånet så leder det till två saker, din räntekostnad minskar över tid och gör ditt kassaflöde bättre. Det ger dig också en mindre risk i fastigheten då du blir mindre känslig för ränteförändringar. Amortering ökar ju också dit egna kapital som ju direkt syns vid en eventuell försäljning eller refinansiering.

Ökade intäkter – hyreshöjning
I Sverige är ju hyresnivåer och höjningar lite mer hårt styrt än i många andra länder. Men i Sverige kan man i snitt ha hyreshöjningar kring 1-3% , detta ger över tid en ränta på ränta effekt, som bidrar väldigt positivt till kassaflödet. Kollar man på många andra marknader så är det ofta så att man köper upp fastigheter med en direkt avsikt att höja hyrorna drastiskt, och där man har laglig rätt att i princip sätta vilken hyra man vill. Man kan också höja hyror vid förbättringar av lägenheter, vilket ofta är fördelaktigt. En superviktig aspekt i detta är att hyreshöjningen inte bara ger ett bättre kassaflöde, utan det påverkar även värderingen av fastigheten, då den ju till stor del baseras på kassaflödet.

Sänkta kostnader
Något som man som fastighetsägare hela tiden försöker kontrollera och sänka är de kostnader man har för fastigheten, allt ifrån uppvärmning till förvaltning etc. Här är ju också tidigare nämnda finansieringskostnaderna en del som man kan påverka och jobba med för att få ner.
Sänker man kostnader så slår det ju direkt på resultatet, och över tid med höjda intäkter ger det ju också en ökad avkastning på eget kapital. Ofta letar man kostnadssänkningar som är bestående och alltså löpande ger ett bättre resultat.

Skatteförmåner
Detta är inte mitt expertområde, men ju mer verksamheten växer ju fler möjligheter finns det till att utnyttja skatteupplägg för att optimera lönsamheten. Kommer nog skriva ett separat inlägg om detta framöver kring min situation etc.

När jag skriver detta så tänker jag en del på de skillnader som finns mellan Sverige och exempelvis USA, skillnaderna är stora, och det kan nog bli ett separat inlägg om detta framöver också.

Lämna ett svar

Rulla till toppen